101 - Insulo malaperinta

En la golfo de Bengalio apud Barato kaj Bangladeŝo troveblis insulo 3,5 km longa kaj 3,0 km larĝa. Nomis ĝin Barato Nova Moore kaj Bangladeŝo Suda Talpatti.

Jam de 30 jaroj disputis ambaŭ ŝtatoj pri suvereneco de la insulo.
Nun, tamen, superfluas disputado. Pro la altiĝo de marnivelo la insulo simple ne plu ekzistas.

Tion konfirmis Sugata Hazra, profesoro pri marstudoj ĉe la universitato de Kalkato, surbaze de satelitaj fotoj.

Ankaŭ aliaj landoj esta tiel minacataj. Maldivoj, insularo en Hinda Oceano, malaperos sub la maro, se la mondo nenion faros. Pasintjare la prezidanto de Maldivoj, Mohamed Nasheed, portante skafandron, kunvenis kun sia kabineto kvin metrojn sub la maro por atentigi pri la problemo.

En Nepalo, kie homoj multiĝas kaj arboj malmultiĝas oni timas ke glaciriveroj degelas, kio kaŭzos katastofon en la lando.

(el artikolo en Monato)

Barato : antikva Hinda reĝo, alternativa nomo por Hindio

 

101 - Vanished island

In the Bay of Bengal, between India and Bangladesh, was an island 3.5 km long and 3 km wide. India called it New Moore, and Bangladesh called it South Talpatti.

For 30 years both states have been in dispute over sovereignty of the island.
Now however disputation is superfluous. Because of the rise in sea level the island simply no longer exists.

That was confirmed by professor Sugata Hazra, professor of maritime studies at the University of Calcutta, based on satellite photographs.

Other countries too are threatened in the same way. The Maldives, an archipelago in the Indian Ocean, will disappear under the sea if the world does nothing. Last year President Mohamed Nasheed, wearing a diving suit, met with his cabinet 5 metres below the sea to draw attention to the problem.

In Nepal, where there are many people and few trees, it is feared that the glaciers are melting, which will cause a catastrophe in the country.

(from an article in Monato)

B(h)arat : ancient Indian king, alternative name for India


right