Tri elefantoj

Genetikaj esploroj konfirmis ke afrikajn savanajn kaj arbarajn elefantojn oni devus rigardi kiel apartajn speciojn. La du bestoj aspektas malsame kaj fakuloj antaŭe argumentis ke oni klasifiku ilin kiel du speciojn, ne variantojn de unu.


Rezultoj de DNA-analizo subtenas la argumenton ke estas tri elefantaj specioj, du en Afriko kaj unu en Azio.


La pli multo da elefantoj vidataj dum enafrika ferio aŭ en bestĝardenoj estas speco savana, nomita Loxodonta africana, kiu havas grandajn orelojn kaj kurbajn dentegojn.


La pli malofta arbara aŭ vepreja elefanto, Loxodonta cyclotis, estas pli malgranda kun rondecaj oreloj, pli rektaj, maldikaj dentegoj kaj aparta kapformo. Ĝi loĝas en dense arbokovritaj regionoj de okcidenta Afriko kaj ĝin oni vidas multe malpli ofte.


Esploristoj el Usono kaj Kenjo eldonis la novajn informojn en la revuo 'Scienco'.Three elephants

Genetic tests have confirmed that African savannah and forest elephants should be considered separate species. The two animals look different and experts had previously argued that they should be classed as two species, not variations of the same one.


Results of DNA analysis support the argument that there are three species of elephant, two in Africa and one in Asia.


Most African elephants seen on safari or in zoos are the savannah type, known as Loxodonta africana, which has large ears and curving tusks.The rarer forest or bush elephant, Loxodonta cyclotis, is smaller with rounded ears, straighter, thinner tusks and a distinct head shape. It lives in densely forested areas of West Africa and is much less commonly seen.Researchers from the US and Kenya published the new findings in the journal 'Science'.


(el artikolo en TheWestern Mail)