Ethnologue

Ethnologue estas la nomo de la plej granda prilingva enciklopedio en la mondo. Ĝi raportas pri 7299 lingvoj el kiuj 6912 estas vivantaj.

La plej nova 15a eldono estas senpage konsultebla en Interreto.

La verko enhavas amason da interesaj faktoj. Ni ekzemple ekscias ke el tiuj 6912 vivantaj lingvoj, 2269 originas el Azio, 2092 el Afriko, 1310 el Oceanio, 1002 el Ameriko kaj nur 239 el Eŭropo.

Ok lingvoj havas pli ol 100 milionojn da denaskaj parolantoj, 204 lingvoj havas malpli ol dek parolantoj. La ŝtato kun la plej multaj lingvoj estas Papuo-NovGvineo, kie 820 lingvoj estas parolataj. Sekvas Barato kun 742 kaj Niĝerio kun 516 lingvoj.


Pri ĉiu lingvo estas kelklinia priskribo. Oni legas kie ĝi estas parolata, kiom da homoj parolas ĝin, kiom da dialektoj ĝi havas kaj kiel ili nomiĝas, kiel oni klasifikas ĝin kaj multe pli.

Krome la verko klarigas kial oni nomas ĝin 'lingvo' kaj ne 'dialekto'. Kialoj povas esti ekzemple ke ekzistas vortaroj, enciklopedioj, radiostacioj uzantaj ĝin, traduko de la Biblio, ktp.

(el artikolo en Monato)

Ethnologue

Ethnologue is the name of the big­gest  encyclopedia of languages in the world. It has information on 7299 languages, of which 6912 are living.

The newest, 15th, edition can be freely consulted on the Internet:.

The work contains a mass of inter­esting facts. For example, we get to know that of those 6912 living languages, 2269 originate in Asia, 2092 in Africa, 1310 in Oceania, 1002 in America and only 239 in Europe.

Eight languages have more than 100 million native speakers, 24 languages have fewer than ten speakers. The state with the most languages is Papua NewGuinea where 820 languages are spoken. It is followed by India with 742 and Nigeria with 516 languages.


There are several lines of descrip­tion for each language. We read where it is spoken, how many peo­ple speak it, how many dialects it has and what they are called, how it is classified, and much more.

Moreover, the work explains why it is called a 'language' and not a 'dialect'. Reasons can be, for example, that dictionaries and encyclopaedias exist, radio stations use it, the Bible has been translated into it, etc.