Almroth Wright


La nomo Alexander Fleming estas konata tra la mondo, sed tiu de la viro kiu estis lia estro kaj amiko dum 40 jaroj estas malpli konata.

Almroth Wright naskiĝis en Middleton Tyre en Jorkŝiro, la filo de irlanda presbiteriana pastro kaj sveda patrino, kies patro estis es­tro de la Reĝa Monfarejo en Stokholmo.

La familio venis al Irlando kiam li estis sufiĉe juna. Lin instruis plejparte privataj guvernistoj, kiuj ŝajne tre bone sukcesis. Li flue parolis kelkajn lingvojn kaj povis citi kvaronon da milionoj da linioj de poezio.


Li konsideris literaturon kaj juron kiel karieron, sed oni konsilis lin daŭre studi medicinon. Li kvalifikiĝis en 1883...

En 1902 li iĝis Profesoro de P­tologio ĉe Malsanulejo de Sankta Maria, kie li regadis 45 jarojn, komencante en unu malgranda nebone ekipita ĉambro ....

En 1906 Alexander Fleming aliĝis al la malsanulejo. La rilatoj inter la du viroj estis bona kaj Wright aljuĝis al Fleming honoron por ties laboro kaj rezultoj.Almroth Wright


The name Alexander Fleming is known throughout the world, but that of the man who was his chief and friend of 40 years is less familiar.

Almroth Wright was born in Middleton Tyre in Yorkshire, the son of an Irish Presbyterian minister and a Swedish mother whose father was governor of the Royal Mint in Stockholm.

The family came to Ireland when he was quite young. He was taught mainly by private tutors who seem to have done a very good job. He was fluent in several languages and could quote a quarter of a million lines of poetry.

He considered literature and law as careers but was advised to persist with his medical studies. He qualified in 1883 ....

In 1902 he became Professor of Pathology at St. Mary's Hospital, where he was to rule for 45 years, starting in one small, ill-equipped room ....

In 1906 Alexander Fleming joined the hospital. The relationship between the two men was good and Wright gave Fleming full credit for his work and findings.


(from an article in Medicine Weekly)