Eŭrobiletoj en Belgio

Laŭ la 'TTT-ejo www.Eurobilltracker.com, multlingva, ankaŭ en Esperanto, fondita en 2002 por observi la movojn de la eŭrobiletoj en la Eŭropa Unio, komence de julio 2007 nur 17.3% de la eŭrobiletoj kiu cirkulas en Belgio estas presitaj tie, do vere belgaj.


Ekde la enkonduko de la eŭro antaŭ kelkaj jaroj la procentaĵo konstante malaltiĝis. En januaro 2002 ankoraŭ pli ol 80% de la biletoj estis belgaj. Unu jaron poste tiu procentaĵo jam falis al 50%.

Laŭ Eŭrobilltracker la procentaĵo de hispanaj biletoj nun estas preskaŭ same granda kiel la procentaĵo de belgaj biletoj: 16,5%.

Krom tiuj, ofte cirkulas germanaj (15,9%), francaj (13,4%), italaj (10,2%) kaj finnaj (8, I %) biletoj. Malpli aperas aŭstraj (3, I %), irlandaj (1,0%) kaj grekaj (0,8%).

La TTT-ejo permesas al membroj registri la biletojn kiujn ili posedas, kaj ankaŭ kontroli en kiuj landoj la biletoj jam uziĝis.


(el artikolo en Monato)

Euro notes in Belgium

According to the web-page www.eurobilltracker.com. a multilingual site, including Esperanto, founded in 2002 to observe the movement of euro notes in the European Union, at the beginning of July 2007 only 17.3% of euro notes in circulation in Belgium were printed there, so really Belgian.

Since the introduction of the euro some years ago the percentage has constantly fallen. In January 2002 80% of notes were still Belgian. One year later that percentage had already fallen to 50%.

According to Eurotracker the percentage of Spanish notes is almost as large as the percentage of Belgian notes: 16.5%.

Apart from those, German (15.9%), French (13.4%), Italian (10.2%) and Finnish (8.1 %) notes are often in circulation. Less frequently Austrian (3.1 %), Irish (1. 0%) and Greek (0.8%) notes appear.

The web page allows members to record the notes which they have and also to check in which countries the notes have previously been used.