Temperaturleviĝo en Tirolo

La aŭstra organizaĵo pri protekto de la naturmedio Global 2000 prezentis alarman prognozon pri la klimato en Tirolo ĝis 2100. La esploro montras, ke en la alpa regiono la sekvo de plivarmiĝo tre gravos.


La Alpoj reagas tre senteme al la tutmonda klimatŝanĝiĝo kaj tial povus esti traktata kiel 'sistemo de frua averto'. Laŭ la prognozo en la sekvaj jardekoj la someroj kaj aŭtunoj estos je tri gradoj pli varmaj.


La someroj estos pli sekaj, la vintroj tamen riĉa je precipitaĵoj. Je alto sub 2000m ne neĝos, nur pluvos. En la vintro pluvos ĝis 30 procentojn pli ol nun. Ĝis la fino de la jarcento ĉiuj glaciejoj degelos en Aŭstrio.


Inundoj kaj lavangoj en la alta montaro okazos pli ofte. La plivarmiĝo havos efikon ankaŭ al la energiproduktado. La akvoenergiaj centraloj havos gravajn problemojn. Akvo malmultiĝos pro la longaj sekaj someroj.

Se oni ne antaŭzorgos, la ruiniĝo de la energisistemo certe okazos.

(el artikolo en Monato)

Temperature rise in the Tyrol

The Austrian organisation for media protection Global 2000 presented an alarming forecast of the climate in the Tyrol up to 2100. The research shows that in the alpine region the consequence of warming will be very serious.

The Alps react very sensitively to global climate change and therefore could be treated as an 'early warning system'. According to the forecast in the coming decades summers and autumns will be three degrees warmer.

Summers will be dryer but winters will experience more precipitation. At heights below 2000 m it will not snow, only rain. In the winter it will rain up to 30% more than now. By the end of the century all glaciers in Austria will have melted.

Floods and avalanches in the high mountains will occur more often. The warming will also have an effect on energy production: hydroelectric power stations will face serious problems. There will be less water because of the dry summers.

If we don't take care the energy system will be ruined.