Ridado


Estas bone konate, ke ridado malmultigas mensajn streĉojn kaj fortigas korpan imunecon. Tamen, por sano, kiom da ridoj necesas?

Profesoro Kimura Jooĵi de la Kansaja Universitato, Japanio, komencis esplori la sekreton de ridado.


Ĝis nun oni atentis nur mienojn kaj voĉojn de ridantoj, sed Kimura esploris la movojn de la diafragmo. En eksperimentoj li trovis ke, kiam oni elkore ridas, la diafragmo tremas. Profitante tiun eltrovon, li inventis porteblan ridmezurilon, kiun li povos vendi ĝis la fino de la jaro.


Li diras "Multaj homoj estas tro konscia pri sia sano, prenante medikamentojn kaj maltrankviliĝante pro sangopremo kaj glukozo". Tamen ne tiajn aferojn oni mezuru sed ridkvanton.

Laŭ la profesoro oni diru al si "Hodiaŭ mankas 500 aH (unuo de ridoj) al mi. Mi ĝuu komikajn rakontojn kaj ridu".

(el artikolo en Monato)

Laughter


It' s well known that laughter reduces mental stress and strengthens the body's immunity. However, how many laughs are necessary for good health?

Professor Kimura Jooji of Kansai University, Japan, has begun to explore the secret of laughter.


Until now attention has only been paid to the expression and voice of the person laughing, but Kimura studied the movements of the diaphragm. Through experiments he found that when one laughs wholeheartedly the diaphragm shakes. Profiting from this discovery he invented a portable laugh-measurer which he will be able to sell until the end of the year.

He says "Many people are too conscious of their health, taking medicines and worrying about blood-pressure and glucose". However, it's not those things we should be measuring, but the number of laughs.

According to the professor one should say to oneself " Today I'm short of 500 aH (the unit of laughter). I should enjoy some funny stories and laugh".