La blua miraklo

En norda Tanzanio inter lago Viktoria kaj la naturrezervejo Serengeti estas aro da kvin vilaĝoj nomita "Salama' (Paco).

Homoj tie vivas en malriĉo. Virinoj havigas akvon el flakoj kilometrojn foraj. Plurcent orfoj estas sen vivrimedoj.


La vilaĝestro, Mramba Simba, parolas Esperanton kaj klopodis uzi siajn kontaktojn kun Eŭropo por plibonigi la vivkondiĉojn de la 145 000 vilaĝanoj. En 2008 li vizitis Eŭropon kaj varbis por subteno de la regiona projekto 'Mazingira' - svahila vorto kun signifo: medio, naturprotekto - kiu organizas konstruadon de putoj kaj lernejoj, kolektas monon por mikrokreditoj kaj subtenas orfojn.

En sudgermana urbo Aŭgsburgo oni tiucele
kolektis kelkmilojn da eŭroj. Per la donacita mono oni aĉetis interalie ekipaĵon por putoborado. Unu puto antaŭe kostis 6000 eŭrojn. Nun, borante mem, oni bezonas iom malpli ol 800 eŭrojn.

(el artikolo en Monato)

The Blue Miracle

In northern Tanzania between lake Victoria and the Serengeti Nature Reserve, is a group of five villages called 'Salama' (Peace).

People there live in poverty. Women get water from pools kilometres away. There are several hundred orphans without any livelihood.

The village leader, Mramba Samba, speaks Esperanto and tried to use his contacts with Europe to improve living conditions for the 14500 villagers. In 2008 He visited Europe to look for support for the regional project 'Mazingira' - a Swahili word meaning: media, nature conservation - which organises the construction of wells and schools, collects money for micro-credit and takes care of orphans.

In the southern German town Augsburg several thousand euro were collected for the project. With the donated money they could buy, among other things, equipment for drilling wells. A well previously cost €6000. Now, drilling it themselves, they need a little less than €800