right

Du-lingva paĝo por komencantoj - 43

  • Kurento-krizo
  • Electricity crisis

60 milionoj da homoj en 18 el la 26 brazilaj ŝtatoj spertis malheliĝon, kiam la l0an de novembro 2009 paneis la elektrosistemo.

La malheliĝon, kiu daŭris depende de la loko ĝis sep horoj, kauzis paneo en Itaipu, la plej granda hidroelektra centralo en la mondo. La centralo funkcias per la akvo de rivero Parana, kiu fluas eloriente-okcidenten en la suda regiono de Brazilo.

Pere de 18 generatoroj, Itaipu liveras kvaronon de la tuta elektro de Brazilo kaj preskaŭ la tutan elektron de Paragvajo, lando ankaŭ forte trafita de la paneo ....

La brazila ministro pri minoj kaj energio diris, ke kaŭzis la katastofon malbona vetero en la regiono de la centralo. Tieaj fulmoj kapablis difekti delikatajn aparatojn. Tamen sen apartaj kialoj kelkaj opiniis, ke temis pri atako kontraŭ la komputila sistemo ĉe la centralo.

Ne mankis ŝerco, ke ltaipu estis tiam regata de Homer Simpson, la fuŝulo de usona animacia filmo.


(el artikolo en Monato)

60 million people in 18 of the 26 Brazilian states suffered a blackout when the electricity system failed, 10th November 2009.

The blackout lasted up to seven hours, depending on locality, and was caused by a breakdown at Itaipu, the largest hydroelectric power station in the world. The power station operates on the river Parana which flows from east to west in the southern region of Brazil.

With 18 generators, ltaipu provides a quarter of all the electricity used in Brazil, and almost all of that used in Paraguay, which was also greatly affected by the breakdown ....

The Brazilian Minister of mines and energy said that bad weather in the region of the power station had caused the catastrophe. Lightning strikes there could damage delicate equipment. However, for no particular reason, some thought it was an attack on the power station's computer system.

There was no lack of jokes that the station was then under the control of Homer Simpson, the botcher in the US animation series.