right
right

Du-lingva paĝo por komencantoj - 48

  • George Soros vizitas simpozion
  • George Soros visits symposium

"De Zamenhof al Soros" estis la titolo de la ĉi-jara simpozio organizita de la Novjorka Oficejo de UEA. Tiu oficejo ĉiujare organizas publikan aranĝon okaze de Zamenhof-tago la 15-an de decembro.

Temis pri historia trarigardo de la komenca periodo de Esperanto, organizita por rekoni du novajn librojn: anglalingvan biografieton de Zamenhof - mallongigitan version de la granda biografio verkita de A. Korĵenkov antaŭ duo da jaroj - kaj nove tradukitan libreton de Tivadar Soros, kiu unue aperis en la jaro 1923.

La konata fakulino Esther Schor, profesoro ĉe la Universitato Princeton, rekonis la ligon kun Zamenhof per sia prelego pri "Zamenhof kaj Estonteco", en kiu ŝi ekzamenis la koncepton de la kreinto de Esperanto pri la estonteco de la homaro kaj la rolo de Esperanto en tiu kunteksto.

(informo el Esperantic Studies Foundation)

"From Zamenhof to Soros" was the title of this year's symposium organized by the New Y ork Office of the Universal Esperanto- Association.  This Office organizes an annual public event on Zamenhof Day, the 15th of December.

The symposium was a historical overview of the beginning period of Esperanto, organized in order to recognize two new books: the English language biography of Zamenhof-a short version of the large biography written by A. Korĵenkov two years ago ­and the newly translated book by Tivadar Soros that was originally published in 1923.

Renowned scholar Esther Schor, professor at Princeton University, recognized the link with Zamenhof in her discourse "Zamenhof and the Future" ("Zamenhof kaj Estonteco"), where she examined the concept of the creator of Esperanto regarding the future of humanity and the role of Esperanto in this context.

(report from Esperantic Studies Foundation)