right
right

Du-lingva paĝo por komencantoj - 49

  • Urbaj Vulpoj
  • Urban Foxes

Ĉe la vulpoj en Britujo, kiujn ne infektas la rabio, jam ekde la Dua Mondmilito oni povas observi la tendencon al urba vivo.

Vivas en la urboj sur unu kvadratkilometro ĉe ni l0 ĝis 20 vulpoj - dekoble  pli ol en la kamparo.  

Plej bone ekzamentitaj estas la urbovulpoj en Svislando, kies nombro kreskis kvaroble ekde 1985. Antaŭ dek jaroj zoologoj, parazitologoj kaj aliaj esploristoj en Zuriko komencis la 'Intergran Vulpo-Projekton' kiu okupiĝis pri studado de aspektoj de vulpo-vivo.

Dum la meloj kaj ĉamoj ĝis nun kuraĝas eniri nur la antaŭurbojn, jam ĉirkaŭ mil vulpoj setlis en la Zurika centro. La plej multaj vulpoj en Zuriko ne estas enmigrintoj, sed naskiĝis tie.

Alie ol kamparaj vulpoj, kiuj sole aŭ duope ĉirkauvojas, la urbo vulpo vivas en grandaj familioj. Dumtage ili dormetas en iu kaŝejo.

Se ili sin montras, tio estas por multaj homoj tre ĝojiga afero.


(el artikolo en Scienca Revuo)

Among foxes in Britain, who are not infected with rabies, since the Second World War a tendency to urban life has been observed.

In towns l0 to 20 foxes per square kilometre live among us - ten times more than in the countryside.

Most studied are the urban foxes in Switzerland, whose numbers have grown fourfold since 1985. Ten years ago zoologists, parasitologists and other researchers in Zurich began the 'Integrated Fox Project' which was concerned with studying all aspects of the foxes' life.

While badgers and chamois have only dared enter the suburbs, around a thousand foxes have already settled in the centre of Zurich. Most foxes in Zurich are not immigrants, but were born there.

Unlike rural foxes, who go around singly or in pairs, urban foxes live in large families. During the day they doze somewhere hidden.

If they show themselves, for many people that is a very enjoyable experience.


(from an article in Scienca Revuo)