98 - Mielo

Novzelanda mielo pli efikas kontaŭ bakterioj ol antibiotikoj.

Aŭstraliaj sciencistoj malkovris ke eĉ la malsanulejaj timataj multrezistaj     "superbaciloj" pereas kiam ili kontaktiĝas kun mielo el la floroj de la novzelanda Manuka-teoarbo.

La ĝenerale uzataj antibiotikoj montriĝas pli kaj pli senefikaj, ĉar la mikroboj rapide evoluigas defendo­meĥanismojn. En la Manuka­mielo iu sukermalkomponaĵo (laŭnome methylglyoxal) forte kaŭzas streson al la bakterioj antaŭ ol ili povas evoluigi rezistecon.

La ekkono plialtigas la aplikadon de medicina mielo kiel alternativon al antibiotikoj. Sub la merkatmarka nomo Medihoney ĝin ofertas la novzelanda naturkuraca enterpreno Comovita kaj jam uzas ĝin la infan-kliniko de universitato en Bonn, Germanujo.

Comovita nun volas plivastigi sian produktaĵ­paletron per elmiela vundoĝelo kaj vundoplastro.

(el artikolo en Scienca Revuo)

98 - Honey

New Zealand honey is more effective against bacteria than antibiotics.

Australian scientists have discovered that even the feared hospital multi­resistant "super bacilli" perish when they come into contact with honey from the flowers of the Manuka tea tree from New Zealand.

The antibiotics in general use are becoming less and less effective because the microbes quickly evolve defence mechanisms. In the Manuka honey a breakdown product from sugar (methylglyoxal) strongly stresses the bacteria before they can develop any resistance.

The discovery has increased the application of medicinal honey as an alternative to antibiotics. It is traded by the New Zealand natural medicines company Comovita under the brand name Medihoney, and is already being used in the children's clinic at the University in Bonn, Germany.

Comovita now wants to widen its product range to include a gel and plasters containing honey.

(from an article in Scienca Revuo)


right