verbs like 'droni'

Finicky Verbs - Verbs like 'Levi'

Students of Esperanto have no need for tables of irregular verbs.  They know all verbs follow the same pattern.  However some other lists of verbs may be useful, for Esperanto verbs often have tighter definitions than their equivalents in English.  

Take the verb 'lift' in English.  It can mean 'to raise something up to a higher level' or it may mean 'to rise or go up to a higher level''.   The context decides which meaning.  Esperanto is more finicky, more precise.  It wants to distinguish between cause and effect. The Esperanto equivalent 'levas' has only the first meaning, 'raises something up to a higher level'.  The Esperanto equivalent for the second meaning, 'rises or goes up to a higher level'' is 'leviĝas', i.e. 'gets lifted up to a higher level' 

Unfortunately Esperanto dictionaries do not usually have the space to spell out such definitions in full.  They call verbs like levi 'transitive', because its action is directed to something.  They use shorthand, e.g.          

lift lev(iĝ)i   Fulcher and Long : English-Esperanto Dictionary
lift levi Wells : Teach Yourself Esperanto Dictionary
lift (raise, rise) levi [tr]; -iĝi Benson : Comprehensive English-Esperanto Dictionary

Here are some other Esperanto verbs like 'levi'.  Definitions are given in English and examples in Esperanto, but to avoid confusion the 'normal' dictionary equivalents are not usually included.

Action is directed to some X

Action is experienced on its own

Balancas moves X rhythmically to and fro Balanciĝas X gets moved rhythmically to and fro
 ŝi balancas la kapon laŭ la takto de la muziko la malgranda ŝipo balanciĝis sur la maro
Banas keeps X in liquid to clean, rest or cure Baniĝas X gets kept in liquid for some reason
 Ĉiuvespere li banis la bebon kaj poste banis sin mem. La branĉoj de la saliko baniĝis en la rivero
Ĉagrenas causes X annoyance or displeasure Ĉagreniĝas X feels annoyance or displeasure
 la malfrueco de la trajno multe ĉagrenis lin pro la rompo de la ludilo la infano forte ĉagreniĝis
Etendas makes X stretch over more space or time Etendiĝas X gets stretched over more space or time
 ŝi etendis la brakon kaj prenis la frukton de la arbo la kampoj etendiĝis ĝis la horizonto
Fendas splits X into pieces by force or speed Fendiĝas X gets split into pieces by force or speed
 la fulmo fendis la arbon en du pecojn  la molekulo fendiĝis en partojn
Fermas makes X inaccessible blocked discontinued Fermiĝas X becomes inaccessible or discontinued
 ili fermis la breĉon per grandaj ŝtonoj la kongreso fermiĝis per aplaŭdado
Finas brings X to completion Finiĝas X reaches completion
 kiam li jam finis paroli, li finis sian trinkon kiam la kunveno finiĝis, la homoj foriris
Fleksas makes X bend under effort Fleksiĝas X becomes bent under effort, yield
 la knabo fleksis kaj la branĉon kaj la brakon  pli bone fleksiĝi ol rompiĝi
Izolas separates X from others (isolates insulates) Izoliĝas X becomes separate from others
 en la pasinto oni izolis leprulojn rigore  la malsana besto malfortiĝis kaj izoliĝis de la ceteraj
Klinas puts X at an angled position Kliniĝas X gets into an angled position
 la neĝo klinis la branĉojn al la tero  ŝi kliniĝis super la infanon por vidi ĝin pli bone
Kolektas brings X into a common or close position Kolektiĝas X come together into a common position
 li kolektis mortintajn branĉojn por hejtado  kolektiĝis pacaj batalantoj
Komencas puts X into its initial phase Komenciĝas X enters its initial phase
 kiam li komencis verki, li komencis novan poemon.  kio komenciĝis, tio ankaŭ finiĝos
Levas raises X to higher level Leviĝas X rises up to higher level
 mi levas mian glason al via sano  la suno leviĝas en la oriento
Montras puts X where it can be seen Montriĝas  X becomes visible, evident
 la lipoj ne montru kion manĝas la buŝoz  en la mateno denove montriĝos la suno
Movas puts X into another position Moviĝas X gets into another position
 li provis movi ĉielon kaj teron sed ankoraŭ ne sukcesis eĉ ŝtono verdiĝas, se ĝi longe ne moviĝasz
Naskas brings X into the world Naskiĝas X comes into the world, into being
 mono monon naskasz  monto gravediĝis, muso naskiĝisz
Renversas overturns X, suddenly or not Renversiĝas X gets into an overturned position
 li renversis la botelon por trinki la lastan guton post mia malapero renversiĝu la tero!z
Rompas separates into pieces by force, speed Rompiĝas X becomes separate pieces
 rompu la murojn inter la popoloj!  longe ĉerpas la kruĉo, ĝis ĝi fine rompiĝasz
Rulas moves X in manner of cylinder or barrel Ruliĝas X gets moving on its axis
 la infanoj rulis neĝbulon laŭ la strato  la hundo ruliĝis sur la herbaro
Renkontas faces X Renkontiĝas X face one another
 pli bone estas renkonti ursinon ol malsaĝulon  ili renkontiĝis en la strato hieraŭ
Skuas moves X to and fro with speed or force Skuiĝas X gets moved repeatedly to and fro
 la malseka terhundo skuis la raton kaj poste sin mem  dum la seismo la tero forte skuiĝis
Svingas moves X through the air to and fro Svingiĝas  X gets moved in the air to and fro
 li svingis la ĉapelon por saluti la homamason la hamako svinĝiĝas malrapide pro la vento
Sufokas kills X through lack of air Sufokiĝas X dies through lack of air
 li sufokis lin sub granda kuseno  la grego kuris en la maron kaj sufokiĝis
Ŝancelas pushes X strongly to and fro Ŝanceliĝas X gets unsteady; hesitates
la ventoj ŝancelas la maljunan arbon la ebriulo ŝanceliĝis sed ne falis
Ŝanĝas makes X different Ŝanĝiĝas X passes from one state to another
ŝi ŝanĝis la littukojn, ĉar ŝi atendis gaston pro subita kolero ŝia vizaĝo ŝanĝiĝis de pala ĝis ruĝa aspekto
Ŝiras tears X apart forcefully Ŝiriĝas X gets torn in pieces
de unu bovo oni du felojn ne ŝirasz muslino facile ŝiriĝas
Trenas drags X behind oneself Treniĝas X drags by
oni vokas la bovon ne festeni, sed [ion] treniz ŝia jupo treniĝis en la koto
Turnas rotates X round its axis Turniĝas X gets moved round its axis
Li turnis la ŝlosilon en la seruro la pordo turniĝis sur sia hoko
Vekas rouses X from sleep Vekiĝas X gets roused from sleep
se birdo tro bekas, la katon ĝi vekasz ŝi vekiĝis el terura sonĝo
Verŝas pour X out Verŝiĝas X gets poured out
Li verŝis vinon el botelo en glason La pluvo verŝiĝis el la nigraj nuboj

z from Zamenhof's Proverbaro Esperanta


 Top