Bilingual for Beginners

Malaperantaj lingvoj

Kelkaj lingvistoj plendas pri la neprecedenta malapero de minoritataj lingvoj tra la mondo.  Oni komparas tiun fenomenon kun la lastatempa amasa ekstermo de bestoj.  Kvankam sendube ekzistas paraleloj, mi, kiel biologo, deziras komenti pri gravaj malsimilecoj inter la du fenomenoj.

Ni akceptu, ke ĝenerale biologiaj estingoj reprezentas tute neretroveblajn perdojn de unikaj, kelkfoje belaj, utilaj aŭ certe interesaj plantoj aŭ bestoj kaj sekve malpliigon de biodiverseco.  Kaj biodiverseco influas la stabilecon de ekosistemoj.

 

Tamen kiam oni diskutas pri la diversaj lingvoj, tio signifas nur ke oni agoskas la ekziston de diversaj lingvoj.  Estus malfacile subteni la ideon ke lingva diverseco helpos je stabiligo de io ajn.

Se lingvo malaperas, tio ne signifas ke la homaj konceptoj kaj pensmanieroj samtempe malaperas.

Disappearing languages

Some linguists complain about the unprecedented disappearance of minority languages throughout the world.  The phenomenon is compared with the recent mass extermination of animals.  Although parallels undoubtedly exist, as a biologist I want to comment on important differences between these two phenomena.

We should accept that in general biological extinction represents a completely irretrievable loss of unique, sometimes beautiful or certainly interesting animals and consequently a decrease in biodiversity.  And biodiversity influences the stability of the ecosystem.

However when one discusses the diversity of languages that means only the one recognises the existence of various languages.  It would be difficult to support the idea that linguistic diversity would help the stability of anything at all.

If a language disappears, that doesn’t mean that the human concepts and way of thinking disappear as well.