Bilingual for Beginners

Fajro

Ĝi estas varma, ŝvitigas onin kaj ne estas kareo.  Jes, ĝi estas FAJRO.

Antaŭe rigardita iom timiga, la mirinda ruĝaĵo jam iĝis la plej bona amiko de la homo.  Tutmonde homoj uzas ĝin por kuiri, por varmiĝi kaj por timigi sovaĝajn bestojn.

“Estas nenio nova pri fajro,” diris Norris Nik, prezidanto de la Fajreja Trusto.  “oni povas trovi ĝin ĉie – ekzemple, vepra fajro, fulmobato kaj vulkanoj.  Sed la trarompo estas enkonduki ĝin en la hejmon.” …

“La fajro havas multajn avantaĝojn, la ĉefa estas tio, ke ĝi ebligas nin homojn pli regi niajn ĉirkaŭajojn.  Antaŭe ni dependis de la suno por varmo kaj lumo,” entuziasmis Norris.  “Nun ni povas teni nin varmaj kaj sekaj kie ajn ni estas.  Tio implicas ne nur la finon de mallumaj kavernoj, sed signifas ke ni povos travivi en malvarmaj lokoj kiel Eŭropo.  Kaj se venos ia glaciepoko, ni povos resti ĝis ĝia fino.

Fire

It’s hot, it makes you sweat and it’s not curry.  Yes, it is fire.

Previously considered somewhat frightening, the amazing red stuff has become man’s best friend.  People across the world use it for cooking and scaring off wild animals.

“There’s nothing new about fire,” said Norris Nik, president of the Hearth Trust.  “You can find it all over the place – bush fires, lightning strikes and volcanoes, for example.  But the breakthrough has been introducing it to the home.” ….

“Fire has lots of things going for it, the main one being that it gives us humans more control over our surroundings.  Before, we depended on the sun for heat and light,” enthused Norris.  “Now we can keep warm and dry wherever we are.  This not only spells an end to dark caves, but it means we can survive in cold places like Eŭrope.  And if any Ice Age comes along we can just sit it out.”

(from an article in ‘Stone Age Sentinel’)