Language inequality

Ĉia informado pri Esperanto estas senperspektiva, se la celgrupo ne konscias pri la ekzisto de lingva neegaleco kaj la nedemokratieco de la nuna internacia lingva ordo.

 

La unua celo de la informado devas sekve esti ke generala publiko malkovru la fundamentan nedemokratiecon de komunika sistemo, kiu tutvive privilegias iujn sed postulas de aliaj jarojn da penoj por atingi tamen malperfektan lingoscion.

En la strebado estigi diskuton pri lingva egaleco kaj lingvaj rajtoj troveblas multaj potencialaj aliancanoj kun similaj celoj.

 

Ekzistas multaj sciencaj verkoj pri la efikoj de lingva neegaleco je tutmonda, loka kaj individua niveloj.

Indas, ke respondeculoj pri informado bone trastudu la temon.  Por ŝanĝi la realaĵojn necesas unue ĝisfunde ekkoni ilin.

Any information about Esperanto is pointless if the target group is unaware of the existence of linguistic inequality and the undemocratic nature of the present international linguistic order.

It follows that the first aim of information must be to reveal to the general public the fundamental lack of democracy in a communication system which gives lifelong privilege to some while demanding from others years of effort to acquire an imperfect knowledge of a particular language.

In attempting to start a discussion on linguistic inequality and language rights, many potential allies with similar aims can be found.

There are many scientific works on the effects of linguistic inequality at international, local and individual levels.

For those responsible for information, the subject is worth studying carefully.  To change reality it is first necessary to get to know it in depth.