Bilingual for Beginners

Ŝajnigi sin stulta

(germanlingve sich dumm stellen, itale fare l’indiano)

Tiu ĉi proverbo, kiu signifas “tiel fari, kvazaŭ oni tute ne komprenas”, havas laŭdire vere amuzan devenon.  Kiam post la krucmilitoj la unuaj ‘negroj’ (tiel oni nomis kaj arabojn kaj afrikanojn kaj hindianojn) venis la unuan fojon en Venecion, oni alrigardis ilin sammaniere kiel ni hodiaŭ verŝajne alrigardus iujn marsanojn de nia ruĝa najbarplanedo.  Kompreneble, ke ilia konduto kaj vestiĝmaniero faris ilin objekto de scivolemo.

Tio plialtiĝis al vera sci-avido kiam la ‘negroj’ tute ne komprenis iun ajn vorton kaj ŝajnigis ke ili nenion konceptas pri tio kio ĉirkaŭas ilin.  Tio tamen estis nur ruzaĵo, kiun ili uzis por gajni pli da libero por daŭrigi la intertraktadon. 


Ĉu eble ekzistas en la estonte pli kaj pli kunkreskanta Eŭropa Unio iu lando, kiu ruze “ŝajnigas sin nekapabla, do stulta, lerni alian lingvon krom la propranacian” – por ke ĉiuj alilingvaj eŭropanoj lernu ties lingvon kiel “ĉie parolatan internacian lingvon”?


Pretending to be stupid

(in German sich dumm stellen, in Italian fare l’indiano)

 It’s said that this proverb, which means “to behave as if one doesn’t understand anything”, has a very amusing origin.  After the Crusades, when the first ‘blacks’ (as Arabs, Africans and Indians were called) came to Venice for the first time, they were regarded in the same way that we would regard Martians from our red planetary neighbour.  It is understandable that their behaviour and way of dressing would make them objects of curiosity.

That increased to a real thirst for knowledge when the ‘blacks’ didn’t understand a single word and pretended that they had no understanding of what was around them.  However, this was just a trick which they used to gain more freedom to continue their trading.

Is it possible that in a European Union growing ever more closely integrated there exists a country which cunningly “pretends to be incapable, and so too stupid to learn any language other than that of its own country” so that other Europeans would have to learn its language as “an international language spoken everywhere”?

(from Scienca Reviuo)