Bilingual for Beginners

Konsiloj pri tradukado de kantoj

Oni zorge atentu, ke ĉiu silabo havu sian lokon en la muziko.  Oni ne torde kunpremu plurajn silabojn en unu solan noton.  Aliflanke, se en la originalo unu silabo estas kantita per pluraj notoj, oni kelkfoje povus aldoni silabojn.

En pop-roka muziko oni ofte emas silabumi iom malpli strikte: la kantisto variigas la silabonombron en muzike identaj lokoj.  Tiam ankaŭ la tradukisto povus permesi al si ludeti per la silabonombro kaj ne rigore sekvi la kapricojn de la originalo….

 

Ĉe kantoj plej unue atentu ritmon kaj rimon.  La enhavo estas pli fleksebla.  Per aliaj vortoj oni ofte povas esprimi la samajn ideojn.  Oni evitu tro da signife malplenaj vortoj (nu, do, ja k.s.).

En kantoj oni laŭeble uzu lingvaĵon kiun oni uzas ankaŭ en normala prozo.  Se tio montriĝas neebla, oni konsciu, ke en kantoj la lingvouzo povas esti pli libera ol en normalaj kuntekstoj.

Advice for translating songs

One should pay careful attention to each syllable having its own place in the music.  Several syllables should not be twisted and forced together into a single note.  On the other hand, if in the original a syllable is sung over several notes, additional syllables can sometimes be added. 

In pop/rock music the use of syllables is often rather less rigid: the singer varies the number of syllables in musically identical places.  Then the translator too can allow himself to play around with the number of syllables and not rigorously follow the capriciousness of the original..

With songs, one should first of all pay attention to the rhythm and rhyme. The content is less rigid. The same ideas can often be expressed with different words.

In songs, as far as possible one should use language which is used in normal prose. If that is obviously impossible, be aware that in songs the use of language can be more liberal than in ordinary situations.