Bilingual for Beginners

Ŝercante lacertojn

Inter 1990 kaj 2002, la tiamakonservadisto de la Irlanda Sovaĝnatura Kuratoreco, Ferdia Marnell, efektivigis la unuan esploron de tiu nekutima besto.  Uzante raportojn el ĉiuj krom kvin graflandoj, Ferdia eltrovis iom da tre interesaj faktoj pri ‘lacerta vivipara’.  Eble ple grave, li eltrovis ke la lacerto estas pli disvastigita ol antaŭe registrita.  

Plimultaj raportoj venas el lokojkie oni aktive serĉis lacertojn,kio signifas, ke en lokoj kie neestas raportoj povas estis multajlacertoj.  Tial la nuna kampanjo dereptilio-spurado.  Ni volas aŭdipri kiel eble plej multaj lokoj kieloĝadas tiuj sinĝenaj etaj lacertoj.  Oni plej ofte vidas lacertojn kiamili ripozas sur rokoj, ŝtonmuroj,ŝtipoj aǔ malkovritaj sunaj lokoj.  Se vi vidus, sendu al ni ladetalojn: loko, speco de loĝloko,apudaj plantoj, veter-kondiĉoj, ktp.

el ‘Irish Wildlife’, officiala gazeto de la Irlanda Fonduso por Sovaĝaj Bestoj

Looking for Lizards

Between 1990 and 2002, the Irish Wildlife Trust’ Conservation Officer at the time, Ferdia Marnell, carried out the first survey of this unusual creature. Working on reports from all but five counties, Ferdia found out some very interesting things about ‘Lacerta vivipara’.  Perhaps most importantly, he discovered that the lizard is more widespread than previously recorded.  

Most records come from places where people were actively looking for lizards, which means that in places where there were no records there could still be lizards aplenty.  Hence this current campaign of reptile-tracking.  We want to hear about as many places where these shy little lizards hang out as possible.  You are most likely to see lizards when they are basking on rocks, stone walls, logs or exposed sunny areas.  If you see one, send us the details location, type of habitat, nearby   plants, weather conditions, etc.