Bilingual for Beginners

Ŝtonepokaj Katoj

Ĝis nun, historiistoj pensis, ke la antikvaj egiptoj estis la unuaj malsovaĝigi katojn antaŭ ĉirkaŭ 4000 jaroj.  Sed iuj atestoj sugestas, ke katoj kulture gravis ekster Egiptio longe antaŭ tiam.  Ŝtonajn kaj argilajn figuretojn ĝis 10000 jar-aĝajn oni ektrovis en Sirio, Turkio kaj Israelo.  Kaj arkeologoj trovis katajn ostojn 9000-9500 jaraĝajn en Kipro, kiu ne havas katan specion indiĝenan.

Homoj tenis katojn kiel dorlotbestojn antaŭ preskaŭ 10000 jaroj, diras esploristoj, kiuj ektrovis la tombon de antaŭhistoria tigrostria kato en Kipro.  La ŝtonepoka kato kuŝis proksime al la tombo de homo, eble ĝia mastro.

La kato estis de la specio Felis silvestris, la sovaĝa kato de kiu devenis hejmaj katoj.  Ĝiaj restaĵoj kuŝas nur 40 centimetrojn de 9500-jara homa tombo.  La proksimeco de la homa skeleto sugestas, ke la homo havis fortan ligon al la kato, kiun oni eble mortigis por ke ĝi iru al la postvivo kun la mastro.

Stone Age Cats

Until now, historians thought that the ancient Egyptians were the first to domesticate cats around 4000 years ago. But some evidence suggests cats were culturally important outside Egypt long before that.  Stone and clay figurines of cats up to 10,000 years old have turned up in Syria, Turkey and Israel.  And archeologists have found 9000 to 9500-year-old cat bones in Cyprus, which has no native feline species.

People were keeping cats as pets almost 10,000 years ago, say researchers who stumbled on the grave of a prehistoric tabby in Cyprus. The stone age cat lay close to the grave of a human, possibly its master.

The cat belonged to the species Felis silvestris, the wild cat from which domestic cats are descended. Its remains lie just 40 centimetres from a 9500-year-old human grave. The proximity of the human skeleton suggests the person had a stong bond with the cat, which might have been killed to go to the afterlife with its master.