Lesson 21

 

Try listening to the dialogue first

Section 14  Traduku

Lesson 21  Answers

Section 8

Post januaro venas februaro

Aprilo venas inter marto kaj majo

Julio tuj sekvas junio

Julion tuj sekvas aŭguston

La lasta monato en la jaro estas decembro

La plej mallonga monato estas februaro

Mi naskiĝis en januaro (februaro kaj tiel plu…)

Mi preferas aprilon ĉar estas la printempo

Hodiaŭ estas la dekoka de septembro

Section 9

Li lavis sin je la naŭa horo.

Petro vestis sin tuj poste

Ĉiu vere honoras siajn gepatrojn!

Linda skribas en sia kajero.

Ŝi kulturas sian ĝardenon.

Li sidas kviete en sia angulo.

Section 10

Ili vere kreas por si problemojn.

La pasaĝeroj sopiras reiri hejmen, por revidi siajn parencojn.

Petro kaj Helena ŝirmis sin per ombrelo.

La sekretariinoj devos demeti siajn ŝuojn kaj ŝtrumpojn.

Section 11

Mi legas al vi en nia lito, por amuzi nin.

Section 12

La arthistoriisto konsideris lian pentraĵon bildaĉon

The art historian considered his painting terrible

Ŝia palto estas bluaĉa koloro

Her coat is a horrible blue colour

Li fumis cigaredaĉon kiuj ĝenis ĉiujn

He smoked a foul cigarette which annoyed everyone

Kun la flava kaj bluaĉaj muroj la salono vere estis ĉambraĉo.

With the yellow and horrible blue walls the living room really was an awful room

La trouzo de la vortfinoj vere estas eraraĉoj.

The overuse of word endings really is word misuse

La vapora cigaredo permesis lin fumaĉi en fruktaj ordoroj.

The e-cigarette let him smoke in fruit odours.

Tiun koloron por militŝipon taŭgas sed estas grizaĉa je domo.

That colour suits for a battleship, but is horrible on a house.

Ŝi pensis sin mem najtingalo sed sia kantaĉo ĝenis la hundon.

She thought herself a nightingale, but her squawking annoyed the dog.

Bedaŭrinde la komentoj je Twitter estas kelkfoje leteraĉoj.

Sadly, comments on Twitter are sometimes drivel.

Politikistoj certa scias kiel babili sed, en la parliamento, kelkaj parolaĉas

Politicians certainly know how to waffle but, in Parliament, some earbash.

Kun versoj kaj inversoj, krimaj rimoj kaj kruda vortludoj estis la poezio de poetaĉo.

With verses and antonyms, criminal rhyming and crude wordplay, it was the poetry of a hack.

La babilanto sentis kvietajn paŭzojn en sia parolado silentaĉoj

The incessant talker felt quiet pauses in their speech to be awkward silences.

Ĉu praktika ŝercado estas praktike ŝercaĉoj?

Is practical joking in practice bad jokes?

En la somero la konstant pluvo kaj malvarmo vere estas veteraĉo.

In the summer constant rain and cold really is horrible weather.

Section 13

Arĝento estas speco de metalo.

Bronzo, fero, kupro, lado, latuno, oro, plumbo, stalo, stano kaj zinko estas specoj de metaloj.

Dianto estas speco de floro.

Konvalo, lilio, lotuso, malvo, papavo, rozo kaj tulipo estas specoj de floroj.

Ezoko estas speco de fiŝo.

Gobio, haringo, kankro, karpo kaj ŝarko estas specoj de fiŝoj.

Aveno estas speco de greno.

Hordeo, maizo, sekalo, sorgo kaj tritiko estas specoj de grenoj.

 

Lesson 21   :   Vocabulary

Aĉ/a

Aer/o

Anĝelo

April/o

Arĝent/a

Ating/i

Aŭgust/o

Aven/o

Balsam/i

Bronz/o

Ceremoni/o

Decembr/o

Diant/o

Dum

Energi/o

Evident/a

Ezok/o

Farm/ist/o

Februar/o

Fer/o

Fin/o

Frenez/ul/o

Frost/a

Fulm/o

Fulm/tondr/o

Gazon/o

Glav/o

Gobi/o

Ĝen/o 

Haring/o

Hel/a

Honor/i

Horde/o

Inteligent/a

Ju pli..des pli

Januar/o

 Julio

 Junio

Kajer/o

Kankr/o

Karp/o

Konsci/i

Konval/o

Kre/i

Kultiv/i

Kulturo

Kupr/o

Kviet/a

Lad/o

Lav/i

Latun/o

Lun/o

Maj/o

Mal/am/i

Malv/o

Mart/o

Natur/o

Nebul/o

Novembr/o

Oktobr/o

Ombrel/o

Ordon/i

Papav/o

Parenc/o

Pasaĝer/o

Pas/int/a

Pentr/i

Plug/i

Plumb/o

Poet/o

Portret/o

Printemp/o

Sekal/o

Sekv/i

Sent/i

Serv/ist/o

Sezon/o

Si

Si/a

Sin/don/a

Sinjor/o

Sopir/i

Sorg/o

Spec/o

Stan/o

Stel/o

Ŝark/o

Ŝirm/i

Ŝtrump/o

Tondr/o

Tritik/o

Vigl/a

Vintro

 

Wretched, bad-state

Air   

Angel

April

Silvery   

Reach; achieve   

August   

Grain, cereal   

Embalm  21

Bronze

Ceremony

December   

Carnation,    

During, while   

Energy   

Obvious

Pike   

Farmer

February   

Iron   

End   

Madman   

Frosty   

Lightning   

Thunderstorm   

Lawn

Sword

Gudgeon fish

Nuisance  

Herring   

Bright, clear, light   

Honour

Barley   

Intelligent

The more..the more

January 

July

June

Exercise book

Crayfish   

Carp   

Be aware

Lily-of-the-valley 

Create   

Cultivate

Culture

Copper   

Quiet

Tinplate   

Wash cf Lavatory

Brass   

Moon  cf lunar 

May

Hate   

Mallow   

March

Nature    

Fog   

November

October

Umbrella   

Order, command

Poppy   

Relative   

Passenger

Last   

Paint (picture)

Plough

Lead   

Poet

Portrait

Spring   

Rye   

Follow  cf sequel

Feel (tr.)

Servant   

Season   

-self   

Ones own   

Dedicated, giving  

Gentleman   

Long for   

Sorghum   

Sort, kind

Tin   

Star   cf stellar

Shark

Shelter

Stocking   

Thunder   

Wheat   

Lively, vigorous   

Winter 

Leciono 20