Lesson 7

Try listening to the dialogue first

Notes

Hopefully you found the note on possessive adjectives helpful.  The reason for some double translations into English for mia, nia etc will be made clear later.  Meanwhile concentrate on another pattern:

KIU – ‘who’, ‘which [one]’ and its plural KIUJ – ‘who’ (no plural form in English), ‘which [ones]’

  Kiu estas en la domo?  :  Who (which person / individual) is in the house?   

  Kiuj venos al la koncerto? : Who (which persons) will come to the concert? 

KIUN – ‘whom’, ‘who’, ‘which [one]’ and its plural KIUJN (cf English ‘a key ruin‘ !) – ‘who’, ‘which’ [ones]

   Kiun vi amas? :  Who(m) do you love?    

   Kiujn vi malamas?  Who, Which (persons, things) do you hate?

TIU – ‘that [one]’ and TIUJ – ‘those [ones]’ follow the same patternNotes

 

Leciono 6

Leciono 8

Answers are offered below

As with previous lessons the answers are not definitive.  

Please attempt the exercises above before consulting the material below

Example Answers / Ekzemplaj Solvoj

Ekzercu vin!

paĝo 33

Kion vi vidis? – Pomon!  Kion vi manĝas – Kukon!  Kion vi tuŝis – Kolbason!  

Kion li aĉetis?  –  Kvar tomatojn!   Kion li havas? – Freŝan panon!

Kiun libron Petro legis?  Kiun poŝtkarton li kaj ŝi elektis?  Kiun leteron vi vendis?   Kiun eseon ni du studis?   Kiun libron la viroj preferas?  

Kiujn librojn Helena analizos?  Kiujn poŝtkartojn via onklo trovis en la ĝardeno?   Kiujn gazetojn s-ro Braŭn legis? 

Sinjoro Braŭn restos kvar noktojn en ĉi tiu urbo [town].  Kie?  En ĉi tiu urbo.  Kiu?  S-ro Braŭn [restos]

Mia amiko estas en Usono.  Kie (li estas)?  En Usono.  Kiu (estas en Usono)?  Mia amiko.

Tiu idioto sidas sub la tablo.  Kiu (sidas sub la tablo)?  Tiu idioto.  Kie (li sidas)?    Sub la tablo.

paĝo 34

Tri katoj saltis [jumped] de la alta arbo.  La birdoj saltis de branĉo al branĉo.  Simio [monkey] kuris de unu flanko [side] al la alia [flanko]

La rivero [river] fluas (flows) de Svislando al la maro (sea).  Multaj riveroj fluas de la montoj al la valo.  Tiu rivereto fluas de Svislando  al la maro.  Rejno fluas de la montoj al Roterdamo.

Kiu vi estas?  Mi estas Mikaelo / Jakobo/ Josefino / Lizbeto / la patro / via onko

Kie vi loĝas?   En Roterdamo / En malgrando urbo / En lia ĝardeno / En Svislando

Kion vi legas?  (Mi legas) libron / leteron / poŝtkarton

Kiun vi amas?  (Mi amas) Mian patrinon / vian onkon/ lian katon / tiun libron

Kiom da fratoj vi havas?  (Mi havas) tri fratojn / nur unu fraton / Ni ne havas fraton

Skribaj Ekzercoj

my dog – mia hundo   your cat – via kato   our house – nia domo   his room –  lia ĉambro   her children – ŝiaj infanoj   their apples – iliaj pomoj   its name – ĝia nomo  your n0se – via nazo   my adventures – miaj aventuroj   his choice – lia elekto   its corpse – ĝia kadavro   our films – niaj filmoj   your family – via familio   my knife – mia tranĉilo (lesson 8!)   his plants – liaj plantoj   her kisses – ŝiaj kisoj   your money – via mono   our coats – niaj manteloj  my newspaper – mia gazeto  his cup – lia taso

Traduku

1.  (What) estas tio?  Kio estas tio?  What is that?

2.  (What) vi vidis en la ĉambro?  Kion vi vidis en la ĉambro?  Who(m) did you see in the room?

3.  (Who) volas resti ĉi tie?  Kiu volas resti ĉi tie?  Who wants to stay there?

4.  (Who) vi vidis hieraŭ?  Kiun vi vidis hieraŭ?  Who(m) did you see yesterday?

5.  (What) vi ludos?  Kion vi ludos?  What will you play?

6.  (What) is happening in the hotel?  Kio okazas en la hotelo?

7.  (Who) Helena vizitos morgaŭ?   Kiun Helena vizitos morgaŭ?  Who(m) will Helen vizit tomorrow?

8.  (Which) hotelon vi preferas?  Kiun hotelon vi preferas?  Which hotel do you prefer?

9.  (Which) kato ankoraŭ ne manĝis?  Kiu kato ankoraŭ ne manĝis?  Which cat has not eaten?

Note how often English questions need supplementary verbs like ‘do’, ‘did’, ‘has’.  For ‘will’ there is no alternative even in plain statements.

these papers – ĉi tiuj gazetoj   that dog – tiu hundo   this coffee – ĉi tiu kafo   those fields – tiuj kampoj   this sausage – ĉi tiu kolbaso   those maps – tiuj mapoj   that bed – tiu lito   these monkeys – ĉi tiuj simioj   that woman – tiu virino   that pen – tiu plumo   those days – tiuj tagoj   these gentlemen – ĉi tiuj sinjoroj

paĝo 35

Traduku!

H.  Jen la letero, kiun mi ricevis hieraŭ de mai onklo en Francujo / Francio.  Li skribis, ke li intencas viziti nin post tri semajnoj.

P.  Ĉu via domo ne estas jam plena?

H.  Jes, do li restos por ses noktoj en tiu bonega hotelo apud la aŭtovojo.  Mia patro jam telefonis. Laŭ la estro estis nur unu malplena ĉambro kun bano en la hotelo.

P.  Tre bone – sed kiom la ĉambro kostos?

H.  Nur cent pundoj por nokto.  Kompreneble mia onklo pagos.

Lesson 6   Another useful batch to learn!

Al/veni

Analiz/i

Angl/o

Angl/ujo

Antaŭ

Ban/i

Ban/o

Branĉ/o

Da

Ese/o

Estro

Famili/o

Flank/o

Flu/i

Franc/o

Francuj/o

Fraŭl/o

Ĝia

Ĝis

Ĝis revid/o

Hotel/o

Ilia (ilia)

Konfirm/i

Map/o

Mar/o

Mi

 

Arrive

Analyse

Englishman

England

Before, In front of, Ago

Bathe

Bath

Branch

(Quantity) of

Essay

Boss, head

Family

Side     cf flank   

Flow

Frenchman

France

Bachelor

Its

Until

Good-bye

Hotel

Their, theirs

Confirm

Map

Sea

In error

 

Monat/o

Mont/o

Onkl/o

Parol/i

Per

Person/o

Plum/o

Por

Post, poste

Pund/o

Rejn/o

Rezerv/i

Ricev/i

River/o

Salt/i

Semajn/o

Simi/o

Sinjor/o

Svis/o

Svislando

Tiu

Tomat/o

Trov/i

Uson/o

Uz/I

Val/o

Vespermanĝi

 

 

Month

Mountain

Uncle

Speak

With, by means of

Person

Feather, pen

In order to

Afterwards

Pound (£)

The Rhine

Reserve

Receive

River

Jump

Week

Monkey

Gentleman, sir, Mr

Swiss

Switzerland

That, that one

Tomato

Find

The USA

Use

Valley

Dine

 

Leciono 6

Leciono 8