Baza Legolisto

Prozo

 1. Baghy, Julio: Sur sanga tero 
 2. Baghy, Julio: Viktimoj
 3. Boulton, Marjorie: Okuloj
 4. Bulthuis, H.J.: Idoj de Orfeo
 5. Engholm, Stellan: Homoj sur la tero
 6. Forge, Jean: Mr Tot aĉetas mil okulojn
 7. Francis, John: La granda kaldrono
 8. Francis, John: Vitralo
 9. Lorjak: Regulus
 10. Luyken, H.A.: Pro Iŝtar
 11. Matthias, Ulrich: Fajron sentas mi interne
 12. Miyamoto Masao: Naskitaj sur la ruino
 13. Nemere Istvan: Sur kampo granita
 14. Newell, L.N.: Bakŝis
 15. Oŝlak, Vinko: Jen la sablo de mia klepsidro
 16. Pić, Karolo: La litomiŝla tombejo
 17. Ribillard, Jean: Vivo kaj opinioj de majstro M’ Saud
 18. Robinson, K.: Se grenereto
 19. Rosetti, Cezaro: Kredu min sinjorino
 20. Rosetti, Reto: El la maniko
 21. Rosetti, Reto k Szlagyi, F.: 33 rakontoj: la esperanta novelarto
 22. Schwartz, Raymond: Kiel akvo de l’ rivero
 23. Schwartz, Raymond: Vole, novele
 24. Steele, Trevor: Sed nur fragmento
 25. Szathmari Sandor: Vojaĝo al Kazoĥinio
 26. Szilagyi Ferenc: Koko krias jam
 27. Szilagyi Ferenc: La granda aventuro
 28. Ŝirjaev, Ivan: Sen titolo
 29. Štimec, Spomenka: Ombro sur interna pejzaĝo
 30. Toth, Endre: Lappar, la Antikristo
 31. Urbanová, Eli: Hetajro dancas
 32. Varankin, Vladimir: Metropoliteno

Marjorie Boulton 1924 – 2017

Poezio

 1. Auld, William (red.): Esperanta antologio
 2. Auld, W., Dinwoodie, J.S., Francis, J., Rosetti, R.: Kvaropo
 3. Auld, William: La infana raso
 4. Baghy, Julio: Pilgrimo
 5. Baghy, Julio: Preter la vivo
 6. Boulton, Marjorie: Eroj
 7. Giŝpling, Mikaelo: El sisma zono
 8. Goodheir, Albert: Merlo sur menhiro
 9. Hohlov, N.: La tajdo
 10. Kalocsay Kalmán: Streĉita kordo
 11. Kock, Edwin de: Fajro sur mia lango
 12. Kurzens, Nikolai: Mia spektro
 13. Maura, G.E.: Duonvoĉe
 14. Miĥalski, Eŭgeno: Plena poemaro
 15. Miyamoto Masao: Invit’ al japanesko
 16. Montagut Abel: Poemo de Utnoa
 17. Neves, Fernandez, Kamaĉo, Valén: Ibere libere
 18. Peneter, Peter: Sekretaj sonetoj (en Libro de amo)
 19. Privat, Edmond: Tra l’ silento
 20. Ragnarsson, Baldur: Ŝtupoj sen nomo
 21. Rosetti, Reto: Pinta krajono
 22. Sadler, Victor: Memkritiko
 23. Schwartz, Raymond: La stranga butiko
 24. Schwartz, Raymond: Verdkata testamento
 25. Su, Armand: Poemoj de Armand Su
 26. Tarkony Lajos: Soifo
 27. Ungar, Krys: Meznokto metropola