lift lev(iĝ)i  Fulcher and Long : English-Esperanto Dictionary
lift leviWells : Teach Yourself Esperanto Dictionary
lift (raise, rise) levi [tr]; -iĝiBenson : Comprehensive English-Esperanto Dictionary

Here are some other Esperanto verbs like ‘levi‘.  Definitions are given in English and examples in Esperanto, but to avoid confusion the ‘normal’ dictionary equivalents are not usually included

Agado celas efiki iun X

Agado restas interne en si mem

Balancasmovis X ritme tien kaj reenBalanciĝasX moviĝas ritme tien kaj reen
 ŝi balancas la kapon laŭ la takto de la muzikola malgranda ŝipo balanciĝis sur la maro
Banasmeti X en likvaĵon por purigi, ripozi aŭ kuraciBaniĝasX eniĝas ian likvaĵon por iu celo
 Ĉiuvespere li banis la bebon kaj poste banis sin mem.La branĉoj de la saliko baniĝis en la rivero
Ĉagrenaskaŭzas al X ĝenon aŭ malplezuronĈagreniĝasX suferas ĝenon aŭ malpezuron
 la malfrueco de la trajno multe ĉagrenis linpro la rompo de la ludilo la infano forte ĉagreniĝis
Etendasmakes X stretch over more space or timeEtendiĝasX gets stretched over more space or time
 ŝi etendis la brakon kaj prenis la frukton de la arbola kampoj etendiĝis ĝis la horizonto
Fendassplits X into pieces by force or speedFendiĝasX gets split into pieces by force or speed
 la fulmo fendis la arbon en du pecojn la molekulo fendiĝis en partojn
Fermasmakes X inaccessible blocked discontinuedFermiĝasX becomes inaccessible or discontinued
 ili fermis la breĉon per grandaj ŝtonojla kongreso fermiĝis per aplaŭdado
Finasbrings X to completionFiniĝasX reaches completion
 kiam li jam finis paroli, li finis sian trinkonkiam la kunveno finiĝis, la homoj foriris
Fleksasmakes X bend under effortFleksiĝasX becomes bent under effort, yield
 la knabo fleksis kaj la branĉon kaj la brakon pli bone fleksiĝi ol rompiĝi
Izolasseparates X from others (isolates insulates)IzoliĝasX becomes separate from others
 en la pasinto oni izolis leprulojn rigore la malsana besto malfortiĝis kaj izoliĝis de la ceteraj
Klinasputs X at an angled positionKliniĝasX gets into an angled position
 la neĝo klinis la branĉojn al la tero ŝi kliniĝis super la infanon por vidi ĝin pli bone
Kolektasbrings X into a common or close positionKolektiĝasX come together into a common position
 li kolektis mortintajn branĉojn por hejtado kolektiĝis pacaj batalantoj
Komencasputs X into its initial phaseKomenciĝasX enters its initial phase
 kiam li komencis verki, li komencis novan poemon. kio komenciĝis, tio ankaŭ finiĝos
Levasraises X to higher levelLeviĝasX rises up to higher level
 mi levas mian glason al via sano la suno leviĝas en la oriento
Montrasputs X where it can be seenMontriĝas X becomes visible, evident
 la lipoj ne montru kion manĝas la buŝoz en la mateno denove montriĝos la suno
Movasputs X into another positionMoviĝasX gets into another position
 li provis movi ĉielon kaj teron sed ankoraŭ ne sukcesiseĉ ŝtono verdiĝas, se ĝi longe ne moviĝasz
Naskasbrings X into the worldNaskiĝasX comes into the world, into being
 mono monon naskasz monto gravediĝis, muso naskiĝisz
Renversasoverturns X, suddenly or notRenversiĝasX gets into an overturned position
 li renversis la botelon por trinki la lastan gutonpost mia malapero renversiĝu la tero!z
Rompasseparates into pieces by force, speedRompiĝasX becomes separate pieces
 rompu la murojn inter la popoloj! longe ĉerpas la kruĉo, ĝis ĝi fine rompiĝasz
Rulasmoves X in manner of cylinder or barrelRuliĝasX gets moving on its axis
 la infanoj rulis neĝbulon laŭ la strato la hundo ruliĝis sur la herbaro
Renkontasfaces XRenkontiĝasX face one another
 pli bone estas renkonti ursinon ol malsaĝulon ili renkontiĝis en la strato hieraŭ
Skuasmoves X to and fro with speed or forceSkuiĝasX gets moved repeatedly to and fro
 la malseka terhundo skuis la raton kaj poste sin mem dum la seismo la tero forte skuiĝis
Svingasmoves X through the air to and froSvingiĝas X gets moved in the air to and fro
 li svingis la ĉapelon por saluti la homamasonla hamako svinĝiĝas malrapide pro la vento
Sufokaskills X through lack of airSufokiĝasX dies through lack of air
 li sufokis lin sub granda kuseno la grego kuris en la maron kaj sufokiĝis
Ŝancelaspushes X strongly to and froŜanceliĝasX gets unsteady; hesitates
la ventoj ŝancelas la maljunan arbonla ebriulo ŝanceliĝis sed ne falis
Ŝanĝasmakes X differentŜanĝiĝasX passes from one state to another
ŝi ŝanĝis la littukojn, ĉar ŝi atendis gastonpro subita kolero ŝia vizaĝo ŝanĝiĝis de pala ĝis ruĝa aspekto
Ŝirastears X apart forcefullyŜiriĝasX gets torn in pieces
de unu bovo oni du felojn ne ŝiraszmuslino facile ŝiriĝas
Trenasdrags X behind oneselfTreniĝasX drags by
oni vokas la bovon ne festeni, sed [ion] trenizŝia jupo treniĝis en la koto
Turnasrotates X round its axisTurniĝasX gets moved round its axis
Li turnis la ŝlosilon en la serurola pordo turniĝis sur sia hoko
Vekasrouses X from sleepVekiĝasX gets roused from sleep
se birdo tro bekas, la katon ĝi vekaszŝi vekiĝis el terura sonĝo
Verŝaspour X outVerŝiĝasX gets poured out
Li verŝis vinon el botelo en glasonLa pluvo verŝiĝis el la nigraj nuboj

z from Zamenhof’s Proverbaro Esperanta